Για Παιδιά

Kids

Ολοένα και περισσότεροι γονείς στην Άρτα είναι ενθουσιασμένοι με τα αποτελέσματα των IWKA Wing Tjun προγραμμάτων τα οποία παρακολουθούν τα παιδιά τους.

Ο παγκόσμιος οργανισμός μας έχει ένα εξειδικευμένο παιδικό πρόγραμμα που βοηθάει το παιδί σας να αυξήσει την αυτοπεποίθηση του, να αυξήσει την προσοχή του και να βελτιώσει την αίσθηση αυτό εκτίμησης.

Παράλληλα βοηθάει να βελτιωθούν οι βαθμοί στο σχολείο!

Ο οργανισμός IWKA διδάσκει αυτά τα προγράμματα για χρόνια τώρα σε πάνω από 18 χώρες διεθνώς.