Παιδικό

Για Παιδιά

Για Παιδιά

Ολοένα και περισσότεροι γονείς στην Άρτα είναι ενθουσιασμένοι με τα αποτελέσματα των IWKA Wing Tjun προγραμμάτων τα οποία παρακολουθούν τα παιδιά τους. Ο παγκόσμιος οργανισμός μας έχει ένα εξειδικευμένο παιδικό πρόγραμμα που βοηθάει το παιδί σας να αυξήσει την αυτοπεποίθηση…